دادخواست رشادت ( صدور گواهی رشد )

دادخواست رشادت ( صدور گواهی رشد )

دادخواست ازطرف پسر  که زیر سن ۱۵ قمری ودختر که زیر ۹سال قمری باشد به طرفیت دادگستری شهرستان محل سکونت خود (خواهان) ارائه مینماید.

دادخواست درجهت اثبات سندرشد پس ازرسیدن به سن بلوغ درجهت انجام امور مالی درخواست میگردد که پس از تقدیم کپی شناسنامه وارجاع به پزشکی قانونی وانجام مصاحبه طبق مواد۱۲۱۰ ومفهوم مخالف ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی حکم به رشادت خواهان صادر میگردد.

عنوان دادخواست:

تقاضای صدور حکم رشد

 در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تارخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید متن :

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی…….(شهرستان محل اقامت خواهان)

احتراما اینجانب……………… فرزند………………. درتاریخ…………………… متولد شده ام.وسنم بیش از ۱۵ سال قمری است (دردختربیشتر از ۹سال باشد) ورشدکافی ازلحاظ عقلی وجسمی برای اداره نمودن اموال وتصدی امور خویش رادارم وهمچنین قدرت تشخیص مصلحت خود رانیزدارم، بنابراین به استناد ماده۱۲۱۰ قانون مدنی ومفهوم مخالف ماده ۱۲۰۸ همان قانون تقاضای رسیدگی وصدور حکم رشد رادارم.

باتشکر وامتنان

نام ونام خوانوادگی خواهان

امضاء

منبع : راه حق

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *