ساده نویسی چیست؟

ساده نویسی چیست؟

وکیل محمدتقى غفارى فردویى:

“ساده نویسی چیست؟”

بی گمان همه ی همکارانِ گرامی بارها و بارها با این جمله مواجه شده اند که : ” بیخود لوایح رو طولانی ننویس، قضات که نمیخوانند”.
صرفِ نظر از صحت و سقمِ این مطلب، میخواهم چند لحظه خودمان را به جایِ قضاتی قرار بدهیم که روزانه مجبور به قرائتِ انبوهی از اوراق می باشند، سوالِ من این است، اگر شما باشید، توان یا بهتر بگویم، حالی برای مطالعه ی عباراتِ قلمبه سلمبه خواهید داشت؟
دوستانِ عزیز؛
باور بفرمایید ساده نویسیِ مطالبِ غامضِ حقوقی، در زمانه ی ما، یکی از اصلی ترین ابزارهایِ هنرِ دفاع میباشد.
شاید بدواً خُرده گرفته شود که مگر امکان دارد؟ بنده عرض میکنم : بله، امکان دارد.
کافی ست هنگام نوشتنِ لوایح و دادخواستها و شکواییه ها، معادلِ ساده ی عباراتِ پیچیده را جایگزین نماییم.
همچنین از تکرارِ کلمات خودداری کنیم، به عنوان نمونه برای استفاده چند باره از کلمه ی ” زیرا” از معادل و مشابه آن مانند : چرا که ، به این دلیل که ، چون که و امثال آنها بهره ببریم.
و نیز عبارات را به صورتِ طولانی و بدونِ استفاده ی از فعل اَدا نکنیم، جملاتِ کوتاه با به کارگیریِ افعالِ مناسب، هم قابلیتِ فهمِ ساده تری دارند و هم تأثیر گزار تر هستند.
ایضاً نسبت به نقطه گذاری و علامت گذاری در جملات تأکید زیادی وجود دارد.
به این مثال توجه کنید :
١-عدمِ تحققِ معلقٌ علیه در مانحن فیه و مآلاً عدم انتفاع موکل از منافع مستتر در موضوع مورد تعلیق منتج به عدم تحقق آثار عقدِ معلق منعقده فی مابین طرفین گردیده است
٢- با عنایت به اینکه معلقٌ علیه محقق نگردیده است، عقدِ معلقی که طرفین منعقد نموده اند فاقدِ آثارِ حقوقی وقانونی میباشد.
به نظر شما کدام یک از جملاتِ فوق قابل فهم تر در مدت زمانِ کوتاه است؟ و آیا جمله ی دوم به همان اندازه ی جمله ی اول مستدل نمی باشد؟
بیایید ساده نویسی را تمرین کنیم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *