فهرست نشریات حقوقی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فهرست نشریات حقوقی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ردیف نام نشریه اعتبار سردبیر وبگاه
۱ آموزه های فقه مدنی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی – پژوهشی محمد واعظ زاده خراسانی اینجا کلیک کنید
۲ آموزه های حقوق کیفری – دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی – پژوهشی علی حسین نجفی اینجا کلیک کنید
۳ پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) – دانشگاه علامه طباطبایی علمی – پژوهشی منصور جباری اینجا کلیک کنید
۴ پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس سابق) – دانشگاه تربیت مدرس علمی – پژوهشی محمد عیسایی تفرشی اینجا کلیک کنید
۵ پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی – پژوهشکده حقوقی شهر دانش علمی – پژوهشی محمد آشوری اینجا کلیک کنید
۶ پژوهش های حقوقی – موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش علمی – ترویجی سید قاسم زمانی اینجا کلیک کنید
۷ پژوهش های فقه و حقوق اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل علمی – پژوهشی علی اکبر ایزدی فرد اینجا کلیک کنید
۸ پژوهش های فقهی – دانشگاه تهران علمی – پژوهشی حبیب اله طاهری اینجا کلیک کنید
۹ پژوهشنامه حقوق اسلامی – دانشگاه امام صادق(ع) علمی – پژوهشی نجاد علی الماسی اینجا کلیک کنید
۱۰ پژوهشنامه حقوق کیفری – دانشگاه گیلان علمی – پژوهشی علی حسین نجفی اینجا کلیک کنید
۱۱ تحقیقات حقوقی – دانشگاه شهید بهشتی علمی – پژوهشی محمدعلی اردبیلی اینجا کلیک کنید
۱۲ تعالی حقوق – دادسرای عمومی و انقلاب تهران علمی – ترویجی جعفر دولت آبادی اینجا کلیک کنید
۱۳ حقوق (حقوق و علوم سیاسی سابق) – دانشگاه تهران علمی – پژوهشی محمدحسن صادقی مقدم اینجا کلیک کنید
۱۴ حقوق اسلامی – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی علمی – پژوهشی عبدالحسین شیروی اینجا کلیک کنید
۱۵ حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق) – دانشگاه مفید علمی – پژوهشی ربیعا اسکینی اینجا کلیک کنید
۱۶ حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) – پردیس قم دانشگاه تهران علمی – پژوهشی عبدالحسین شیروی اینجا کلیک کنید
۱۷ مجله حقوقی بین المللی – دفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری علمی – پژوهشی عباسعلی کدخدایی اینجا کلیک کنید
۱۸ حقوقی دادگستری – قوه قضاییه علمی – پژوهشی حسین میرمحمد صادقی اینجا کلیک کنید
۱۹ دانش حقوق مدنی – دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه های دیگر علمی – پژوهشی محمود باقری اینجا کلیک کنید
۲۰ دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) – دانشگاه فردوسی مشهد علمی – پژوهشی حسین صابری اینجا کلیک کنید
۲۱ دیدگاه های حقوق قضایی – دانشگاه علوم قضایی با همکاری دانشگاه های دیگر علمی – پژوهشی سید مرتضی قاسم زاده اینجا کلیک کنید
۲۲ فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابق) – دانشگاه فردوسی مشهد علمی – پژوهشی محمد تقی فخلعی اینجا کلیک کنید
۲۳ فقه و حقوق اسلامی (ادبیات و علوم انسانی سابق) – دانشگاه تبریز علمی – پژوهشی سید محمدتقی علوی اینجا کلیک کنید
۲۴ فقه و حقوق خانواده – دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران علمی – ترویجی محمدعلی اردبیلی اینجا کلیک کنید
۲۵ فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) – دانشگاه تهران علمی – پژوهشی علی مظهر قراملکی اینجا کلیک کنید
۲۶ مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی سابق) – دانشگاه شیراز علمی – پژوهشی علی اصغر حاتمی اینجا کلیک کنید
۲۷ مجله مطالعات حقوق تطبیقی – موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران علمی – پژوهشی سعید حبیبا اینجا کلیک کنید
۲۸ مطالعات فقه و حقوق اسلامی (دانشکده علوم انسانی سابق) – دانشگاه سمنان علمی – پژوهشی احمد باقری اینجا کلیک کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *