مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت

شماره ۵۴۸۶۷ ۲۰/۷/۱۳۷۰

ماده ۱- در اجراء اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می گردد تا وظایف مقرردراین قانون راانجام دهد:
۱- دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مجریه به انتخاب ومعرفی رئیس جمهور۰
۲- دو نفر به نمایندگی از طرف قوه قضائیه به انتخاب ومعرفی رئیس قوه قضائیه ۰
۳- دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب ومعرفی مجلس شورای اسلامی.
تبصره – شورای نظارت از بین اعضاء یکنفر را بعنوان رئیس و یکنفر را بعنوان نایب رئیس شورا برای مدت یکسال انتخاب می نماید که مسوولیت اداره جلسات شورا، انجام مکتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات شورا را بر عهده خواهند داشت و همچنین یکنفر بعنوان دبیر شورا که مسوولیت اداره امور دبیرخانه را عهده دار خواهد بود.
ماده ۲- اعظاء ورای نظارت در سازمان صدا و سیما برای مدت ۲ سال از طرف قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران انتخاب می گردند.
تبصره ۱- تجدید انتخاب اعضای شورای نظارت برای دوره های بعدی بلااشکال است.
تبصره ۲- تعداد جلسات ، ترتیب جلسات و حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات و سایر امور داخلی شورا در آئین نامه داخلی شورای نظارت که به تصویب دو سوم اعضاء شورای نظارت خواهد رسید، مشخص می گردد.
تبصره ۳- شورای نظارت می تواند در صورت نیاز یک تا دو نفر را جهت تهیه گزارش در هر یک از واحد و شبکه ها ومراکزتابعه انتخاب واعزام نماید.
ماده ۳- شواری نظارت که مسوولیت نظارت بر سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد وظایف زیر را انجام خواهد داد:
۱- نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وتذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امورمذکور۰
۲- نظارت بر سیاستهای اجرائی که در نظر است در سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجراء در بیاید واعلام نظر اصلاحی شورا به رئیس سازمان.
۳- نظارت بر حسن اجراء قوانین مربوطه در سازمان صدا وسیما۰
۴- نظارت بر ایجاد و یا انحلال هر بخش ، واحد، شعبه و دفاتر و نمایندگی در سازمان.
۵- نظارت بر انعقاد قرارداها و خریدهای داخلی وخارجی سازمان.
۶- نظارت بر سایر اموری که سازمان طبق قانون بر عهده دارد و انجام می دهد.
۷- گزارش منظم ومستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – رئیس سازمان صدا و سیا ومعاونین وی و مدیران مراکز استانها و شهرستانها ودفاتر نمایندگی خارج از کشور موظف اند در اجرای دقیق وظایف شورای نظارت ، اطلاعات واسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیارشان قرار دهند.
ماده ۴- کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون لغو وبلااثر می گردد.
تبصره – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
موضوع (نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت ) که در تاریخ اول مهرماه یکهزار وسیصد و شصت و نه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یکصد ودوازدهم قانون اساسی ، در جلسه روز پنجشنبه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد، بشرح فوق ، به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشیم رفسنجانی

۱۳۵۷۸

:شماره انتشار

قانون

:نوع قانون

۱۳۷۰/۰۵/۲۹

:تاریخ ابلاغ

۱۳۷۰/۰۷/۱۱

:تاریخ تصویب
:موضوع

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

:دستگاه اجرایی

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *