نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات

مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات
۱- اصل شکایت و فتوکپی آن۲- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن)۳- مدارک و دلائل مثبت شکایت۴- ذکر نام قاضی مشتکی‌عنه و کلاسه پرونده و شعبه یا مرجع مورد شکایت۵- امضاء شکایت توسط شخص شاکیمنبع: وبلاگ وکیل مدافع کلمات کلیدی: شکایت، نحوه تنظیم شکایت، شکایت به دادسرای انتظامی قضاتگرد اوری بابافارس۶- ذکر کامل نشانی و تلفن شاکی۷- ابطال تمبر قانونی به شکواییه فرم شکایت انتظامی از قاضیشاکی: …..مشتکی‌عنه:…..شماره پرونده:……موارد تخلف:……دلایل و مدارک:……سابقه شکایت انتظامی:…… ریاست محترم دادسرای انتظامی قضاتاحتراما” در پرونده کلاسه ….شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه …تهران موضوع شکایت اینجانب …علیه آقای … تحت عنوان انتقال مال غیر، آقای …. – بازپرس/دادیار محترم شعبه – رعایت مقررات قانونی را در صدور قرار تأمین کیفری برای متهم ننموده و مرتکب تخلف گردید. لذا با تقدیم شکایت حاضر تقاضای اخذ پرونده و رسیدگی به شکایت را دارم.امضاء شاکی پس از ثبت شکایت شما پرونده به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌شود. دادیار مرجوع‌الیه خطاب به مسئول مافوق قاضی مشتکی‌عنه در حوزه قضایی، تقاضای تهیه گزارش از پرونده رامی نماید. با وصول گزارش، چنانچه تخلفی را محتمل بداند، اصل پرونده را مطالبه نموده و مبادرت به تهیه گزارش تخلف می نماید و قاضی مشتکی‌عنه را نیز جهت دفاع دعوت می کند. درنهایت امر چنانچه دفاع وی موجه تشخیص داده نشود، قرار مجرمیت صادر و پرونده را جهت ملاحظه دادستان انتظامی قضات ارسال تا در صورت پذیرش، نسبت به صدور کیفرخواست انتظامی اقدام نماید. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انتظامی ارسال می گردد تا پس از رسیدگی حکم محکومیت قاضی مزبور صادر شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *