نه گفتن

برای موفقیت نمی توانم فرمولی به تو ارائه کنم .اما برای شکست می توانم :
سعی کن همه را خشنود کنی.
بیل کازبی
دوست داری یادبگیری نه بگویی بی آنکه شغل یا دوستی ات به مخاطره بیفتد؟
یکی از موارد مهم این است که هم زمان به حق و حقوق خودت و دیگران احترام بگذاری این خود ممکن است بسیار پرچالش باشد چه موقع مردم رابرخودت ارجح می دانی و چه موقع خودت را مقدم می دانی ؟
اگر دائم برای هر موردی جواب مثبت بدهی ارتباط تو با دیگران ارتباطی سالم نخواهد بود
همچنین اااگر صرفا احساسات خودت را در نظر بگیری باز رابطه ای سالم نخواهی داشت
یکی از مسائل اساسسسییی و مهم برای ایجاد ارتباطی موفقیت آمیز و حفظ آن این است که همه چیز در حالت توازن باشد حرف از عمل آسان تراست بنابراین من ابزاری ملموس تدارک دیده ام که کمکت می کند برایت مشخص شود چه موقع مناسب است با مردم سازگاری داشته باشی و پاسخ مثبت دهی و چه موقع صراحتا نه بگویی .
اگر با تصمیمی سخت مواجه شده ای که تو را از پا انداخته است ترازویی قدیمی را مجسم کن احتیاجاتی متفاوت را درنظر بگیر که می توانی یا نمی توانی از عهدشان بربیایی بعد هریک را دریک کفه قراربده حالا تو ذهنیتی عینی داری که به چه کسی بله بگویی و به چه کسی نه ،اگر کفه به نفع تو سنگین شد شاید وقتش هست آنچه را طرف مقابل می خواهد به او بدهی اگر دائم منلفع دیگران را درنظر بگیری پس زدن این درخواست نه تنها خودخواهانه نیست خیلی هم عاقلانه است
خودخواهی یا از خود گذشتگی
خودخواهی این نیست که هر طور خواستی زندگی کنی بلکه اینست که از دیگران بخواهی آن طور که تو می خواهی زندگی کنند.
اسکار وایلد
نه گفتن بی آنکه شغل ،دوستی یا خانواده ات را از دست بدهی
برای هدایت ارتباطات شخصی ،سه معبر عریض وجود دارد اول اینکه خودت را درنظر بگیری و دیگران را رها کنی دوم اینکه دیگران را برخود مقدم بداری سومین یا مقصود طلایی اینکه اول خود را مقدم بداری و دیگران را هم به حساب بیاوری

چطور می توانی تقاضاها را رد کنی بی آنکه ارتباطات شخصی ات را به مخاطره بیندازی ؟با به کارگیری چهارمرحله ،بدون نگرانی و دغدغه ی خاطر می توانی نه بگویی
۱)بگو :مایلم فرصت داشته باشم درباره اش فکر کنم آیا سابقه دارد که تحت فشار قرار بگیری و بعدا متاسف شوی و بگویی چرا خودت را درگیر کردی ،بعد هم با خودت عهد کنی که هرگز زیربار مسئولیتی وقت گیر نروی ؟مردم می دانند افرادی که جواب مثبت می دهند وقتی برای جواب فوری تحت فشار قرار بگیرند معمولا به انجام کاری رضایت نمی دهند خودت را اسیر تدابیر قوق ذهنی نکن
با خودت خلوت کن تا سر فرصت بتوانی نیازهایی را که با آن مواجه هستی ،ارزیابی کنی
توجه کن که من از امتناع حرف نمی زنم می خواهم بگویم در دنیای واقعی کسی که نمی تواند از حق خود دفاع کند یک شبه تغییر نمی کند این پیشنهادی غیرمنطقی است که کسی از پادری بودن دست بکشد در حالیکه سالهاست این حالت را دارد این قدم اول می تواند تو را مطمئن کند که قبل از قبول هر التزام و تعهدی فکر کنی تا به طور خودکار تحت فشلرو جبر قرار نگیری
۲)بگو :نه ،بله تقاضاهایی به خصوص را ردکن و گزینشی دیگر را که بیشتر مناسب حال خودت است پیشنهاد بده
۳)نه بگو و مساله را از راه دیگری حل کن
۴)محکم و موقرانه و بدون شرمندگی نه بگو
مهربانی به منزله ی اطاعت دائم نیست
فروتنی به این معنا نیست که انسان حکم پادری را پیدا کند
مایا آنجلو
مهربان بودن به این معنا نیست که آدم همیشه خودش را با خواسته های دیگران وفق دهد آنان و
همسایه ی بغل دستی اش کالی خانم هایی خانه دار بودند .آنان مدت پنج سال در بازی های جمعی بردن بچه ها به مدرسه و برگرداندن آنها با اتومبیل باهم سهیم بودند سپس کالی دریک نانوایی مشغول به کار شد و از نه صبح تا دو بعدازظهر سرکار می رفت که برایش خیلی خوب بود چرا که می دانست وقتی سه فرزندش از مدرسه برمی گردند او در خانه خواهد بود .
دست کم به صورت فرضیه این طور بود دراولین هفته ی شروع به کار کالی به آنا تلفن کرد و گفت که صاحب نانوایی ازاو خواسته است مدت زمان بیشتری بماند و اگر امکان دارد آنان از بچه ها مراقبت کند تا او به خانه برگردد آنا خوشحال بود که می تواند به او کمک کند .
درهفته ی دوم هم موردی اضطراری پیش آمد که کالی به آنا زنگ زد و گفت دوباره دیربرمی گردد این کارها بارها و بارها تکرار شد و در واقع ،آنا هر روز از بچه های گکالی مراقبت می کرد آنا از همسایه دلخورشد چرا که کالی به تصور اینکه همیشه وقت آزاد دارد از او سواستفاده می کند.
آنا مصمم شد به نفع خودش قدعلم کند و هم زمان مشکل کالی را هم حل کند او از یکی از نوجوانان محله تقاضا کرد که اگر برایش امکان دارد از بچه های کالی مراقبت کند دخترک دبیرستانی خوشحال شد این طوری به پول و پله ای می رسید سپس آنا با کالی نشست و قضیه را توضیح داد گفت:درست است که خوشحال می شود به او کمک کند ولی خیال دارد از اول ماه وقتش را آزاد بگذارد تا به کارهای خودش و بچه ها برسد .
نمی توانم بگویم :نه
هربار که دربرابر تقاضایی مانند پول ،انرژی یا حمایت به کسی نه می گویی در واقع به چیزی دیگر بله می گویی

برگرفته از کتاب روش برخورد با افراد دشوار اثر سم هورن

موسسه حقوقی حق جویان شایسته

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *