پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش چهارم

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش چهارم

۹۱)مرجع صالح دردادخواست اهدای جنین کدام دادگاه می باشد؟

دادگاه محل اقامت خواهان

۹۲)درصورتی که حکم مهریه از سوی شورای حل اختلاف صادر شده باشد آیا می توان دادخواست اعسار را به دادگاه ارسال نمود؟

خیر،دادخواست اعسار به مرجع صادرکننده حکم اولیه که از آن تقاضای اعسار می شود ارائه می گردد.

۹۳)هرگاه مبلغ چک پول خارجی باشد خواهان می تواند مبلغ خواسته را به پنج میلیون تقویم کند؟

خیر پول خارجی می بایست براساس شاخصه های بانک مرکزی تقویم شود.

۹۴)خسارت دادرسی شامل چه مواردی می شود ؟

بنابر قانون ،خسارت دادرسی شامل حق الوکاله وکیل ،هزینه دادرسی ،هزینه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی می باشد .

۹۵)اگر خواهان آدرس خوانده را نداشته باشد به چه صورت  می بایست آدرس را اعلام کرد ؟

آدرس خوانده را مجهول المکان و یا براساس آخرین محل اقامت خوانده اعلام می کند.

۹۶)آیا خسارات دادرسی در هر صورت محاسبه می شود ؟

خیر فقط در صورت درخواست خواهان می شود.

۹۶)در صورتی که مهریه سکه باشد هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود ؟

هزینه دادرسی طبق مبلغی است که خواهان مقوم می کند مگر این که درخواست کارشناسی داده باشد که در این صورت طبق نظر کارشناس است.

۹۷)آیا شخصی که در زندان است بستگانش می توانند دادخواست اعسار بدهند؟

خیر خود شخص یا وکیل رسمی او باید دادخواست بدهد در مطالبه دیه زمانی که دیه به عهده عاقله است او باید دادخواست اعسار به طرفیت اولیای دم بدهد تا در صورت ثبوت اعسار عاقله حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شود.

۹۸)آیا در صورت رد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه می توان دوباره  دادخواست داذد؟

بله باتوجه به اینکه معسربودن و عدم تمکن مالی می تواند هرزمان به وجود آید رد دعوی اعسار قبلی مانع از طرح دادخواست جدید نخواهد بود.

۹۹)آیا هزینه دادرسی وصول شده نیاز به به تصدیق دفتر خدمات قضایی دارد؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وجه به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت می شود و نظر به بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبادله الکترونیکی وجه تجویز شده است کفایت می نماید.

۱۰۰)آیا برای دعاوی غیرمالی نیز می توان درخواست هزینه دادرسی مطرح کرد؟

بله امکان درخواست مطالبه هزینه دادرسی برای دعاوی غیرمالی نیز امکانپذیر است اما مبلغ آن کم می باشد .

۱۰۱)آیا می توان خواسته مطالبه خسارت را مقوم نمود؟

خیر ،بهای خواسته به صورت مبلغ معین است و در صورتی که مبلغ نبود باید با جلب نظر کارشناس مشخص گردد.

۱۰۲)آیا صندوق تامین خسارت های بدنی از پرداخت هزینه معاف است ؟

بله معاف است

دعاوی خانوادگی

۱۰۳)در دعوی عدم امکان سازش اگر سند ازدواج مفقود شده یا در دسترس نباشد شخص چگونه می تواند دادخواست بدهد ؟

شخص باید با مراجعه به دفتر ازدواجی که نکاح را ثبت نموده از آن رونوشت تهیه نماید سپس طرح دعوا نماید.

۱۰۴)آیا بعد از صدور حکم طلاق همچنان امکان درخواست اجرت المثل وجود دارد ؟

بله بعد از صدور حکم طلاق نیز می توان درخواست اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح کرد و محدودیتی ندارد.

۱۰۵)دعوای الزام به تمکین دعوای مالی است یا غیر مالی ؟

غیرمالی

۱۰۶)آیا ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اختیاری است یا اجباری ؟

اجباری

۱۰۷)آیا می توانند برای تعیین نفقه درخواست کارشناس دهند ؟

بله

۱۰۸)در دعوی مطالبه نفقه مبلغ را چگونه محاسبه می کنند ؟

خواهان خود مبلغ را مشخص می کند.

۱۰۹)آیا بعد از طلاق نیز می توان دعوی مطالبه مهریه را مطرح نمود ؟

بله اگر توافقی درباره مهریه صورت نگرفته باشد می توان اقدام به طلب مهریه نمود .

۱۱۰)آیا در ثبت دادخواست اثبات زوجیت سند ازدواج به عنوان دلیل باید ارائه گردد؟

خیر سند ازدواج اجباری نیست لیکن مدرک مثبته جهت اثبات موضوع باید ارائه شود.

۱۱۱)آیا در مورد مطالبه نفقه فرزند مادر می تواند به عنوان خواهان باشد ؟

فرزند خواهان است و مادر به نمایندگی از او باید دادخواست مطالبه نفقه بدهد.

۱۱۲)منظور از سند ازدواج عادی چیست ؟
یعنی ازدواجی که سند آن در دفترخانه ازدواج ثبت نشده است و بین طرفین است

۱۱۳)چه کسانی می توانند تقاضای صدور حکم رشد بدهند ؟

محجور ،نماینده ی قانونی یا وکیل می توانند تقاضای صدور حکم رشد بدهند.

۱۱۴)ایا شخصی که حکم اعسارش را گرفته است می تواند علاوه بر درخواست تعدیل تقسیط مهریه درخواست کم کردن میزان مهریه را نیز داشته باشد ؟

خیر میزان مهریه قابل کم یا زیاد شدن نیست لکن درخواست تعدیل تقسیط مهریه در مورد کم یا زیاد شدن اقساط پرداخت مهریه استوپ.

۱۱۵)آیا کسی که به سن رشد نرسیده می تواند برای خود وکیل بگیرد؟

در امور غیرمالی که راسا می تواند دخالت کند می تواند وکیل هم بگیرد اما در امور مالی ولی یا قیم او باید برای پذیرش وکیل بگیرد.

۱۱۶)درخواسته رفع حجر دادنامه اجباریر است یا اختیاری ؟

در این خواسته دادنامه اختیاری می باشد .

۱۱۷)زوجه ای که زیر ۱۸ سال دارد آیا در طلاق توافقی می تواند به تنهایی اقدام کند؟

زوجه باید از دادگاه حکم رشد بگیرد یا از طریق نماینده اقدام کند

۱۱۸)در خواسته تغییر جنسیت خوانده چه شخصی می باشد ؟

این خواسته خوانده ندارد.

۱۱۹)دئر دادخواست صدور حکم رشد خوانده چه کسی است ؟

این دادخواست خوانده ندارد و به طرفیت دادستان نوشته می شود

۱۲۰)در مطالبه نفقه برای فرزند خواهان چه کسی است ؟

فرزند به عنوان خواهان و در صوورتی که به سن قانونی نرسیده باشد مادر به عنوان نماینده وی می تواند طرح دعوی نماید.

منبع :مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *