قوانین طلاق توافقی

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶ قوانین طلاق توافقی فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق – سوالات مرتبط با طلاق ) در قانون مدنی ایران (مواد ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۸) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی ( مقالات مرتبط با طلاق رجعی – سوالات مرتبط با طلاق رجعی ) مرد می‌تواند در ایام عده …

چک مشروط چیست؟

چک مشروط چیست؟ چک به عنوان جانشین پول در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب می باشد و موجب تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می گردد با وجود این، عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مربوط به آن می تواند مشکلات فراوانی را …

چک بلامحل

چک بلامحل نامه وارده الهام سادات طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری مادر: چقدر بهت گفتم این دسته چک ( مقالات مرتبط با چک – سوالات مرتبط با چک ) لعنتی رو بنداز تو سطل آشغال؟! آخه نونت نبود آبت نبود چک بلامحل کشیدنت چی بود؟! تو که هر چی می‌خواستی داشتی! خوب بدبختمون کردی نشستی یه گوشه!خیالت راحت شد؟!‏ پسر: بسه دیگه!! …

دادخواست رشادت ( صدور گواهی رشد )

دادخواست رشادت ( صدور گواهی رشد ) دادخواست ازطرف پسر  که زیر سن ۱۵ قمری ودختر که زیر ۹سال قمری باشد به طرفیت دادگستری شهرستان محل سکونت خود (خواهان) ارائه مینماید. دادخواست درجهت اثبات سندرشد پس ازرسیدن به سن بلوغ درجهت انجام امور مالی درخواست میگردد که پس از تقدیم کپی شناسنامه وارجاع به پزشکی …

جرم معامله معاوض چیست؟

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶ جرم معامله معاوض چیست؟ هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا …

نحوه تقویم خواسته

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶ نحوه تقویم خواسته خواسته‎ی هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین رکن آن تلقی می‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن …

سوء قصد در حقوق کیفری ایران

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶ سوء قصد در حقوق کیفری ایران مقدمه: دولت ها و حکومت ها همواره در طول تاریخ با ترور و اقدامات تروریستی علیه نمایندگان سیاسی و بزرگان کشوری و لشکری خود مواجه بوده اند. گروههای مخالف گاه با ایدئولوژی های افراطی و گاه با انگیزه های خیرخواهانه در صدد اثبات عقاید …

نظام وکالت دادگستری در فرانسه

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶ نظام وکالت دادگستری در فرانسه وکلای دادگستری هر حوزه قضایی  فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل …

قرابت نسبی

قرابت نسبی از قرابت نسبی تعاریف متعددی بیان شده است. اما عنصر اساسی مجموعه آن تعاریف تولد یکی از دیگری و یا منتهی شدن دو نفر به منشاء واحد از نسل واحد است. خویشاوندانی که از نسل یکدیگرند را خویشاوندان در «خط مستقیم» گویند، مانند قرابت پدر و مادر با فرزندان خود. به قرابتی که به اعتبار …

فرهنگ آپارتمان نشینی

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶ فرهنگ آپارتمان نشینی مقدمه     در این پژوهش با توجه به اهمیت روابط همسایگان با یکدیگر ورعایت حقوق آنها از سوی یکدیگر تلاش کردیم به پاره ای از حقوق همسایگان از لسان روایات اشاره کرده وبا بیان چگونگی روابط کنونی همسایگان در دنیای امروز به نقاط قوت و ضعف آن …