لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم

لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم   عنوان مقاله: لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم نویسنده : قوه قضائیه   تعداد صفحات : ۲۷ زیرشاخه : لوایح حجم فایل : ۶۰۰ kb شماره ثبت : ۱۳۸۹-۷-۲۰-۴۶۶۴۱ دانلود به صورت PDF

مجموعه ای گسترده از نطریه های مشورتی ادراه حقوقی دادگستری

مجموعه ای گسترده از نطریه های مشورتی ادراه حقوقی دادگستری عنوان مقاله: مجموعه ای گسترده از نطریه های مشورتی ادراه حقوقی دادگستری نویسنده : وکیل مدافع   تعداد صفحات : ۱۴ زیرشاخه : آرائه وحدت رویه حجم فایل : ۸۳ kb شماره ثبت : ۱۳۹۰-۱-۲۷-۵۲۹۸۷ مجموعه گسترده ای از نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری …

دانلود جزوه حقوق بیمه

دانلود جزوه حقوق بیمه   ۱عنوان مقاله: دانلود جزوه حقوق بیمه نویسنده : ارسالی مهدی رحمانی منشادی   تعداد صفحات : ۴۲ زیرشاخه : حجم فایل : ۲۹۸ kb شماره ثبت : ۱۳۹۳-۵-۲۴-۱۰۷۷۳ حقوق بیمه مقدمه: الف) زمینههای روانی و اجتماعی شکلگیری بیمه زندگی افراد در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. ترس افراد …

جزوه مبانی جامعه شناسی

جزوه مبانی جامعه شناسی   ۱عنوان مقاله: جزوه مبانی جامعه شناسی نویسنده : محمدرضا رضایی   تعداد صفحات : ۲۹ زیرشاخه : بانک جزوه های حقوقی[رایگان] حجم فایل : ۲٫۱۸ mb شماره ثبت : ۱۳۹۳-۴-۲۴-۶۱۹۴ در خصوص چگونگی پیدایش جامعه ای انسانی و ماهیت سیر تکاملی آن آرای و افکار بسیاری از سوی دانشمندان و …

جزوه مقدمه علم حقوق آقای محمدرضا صفریان برمی

جزوه مقدمه علم حقوق آقای محمدرضا صفریان برمی   ۱عنوان مقاله: جزوه مقدمه علم حقوق آقای محمدرضا صفریان برمی نویسنده : محمدرضا صفریان برمی   تعداد صفحات : ۲۳ زیرشاخه : حجم فایل : ۱٫۱۷ mb شماره ثبت : ۱۳۹۳-۴-۲۰-۳۲۹۱۹ جزوه مقدمه علم حقوق توسط آقای رسول رأفتی اهری تهیه و برای پایگاه حقوقی وکیل مدافع ارسال …

دانلود جزوه اصول فقه

دانلود جزوه اصول فقه ۱عنوان مقاله: جزوه اصول فقه نویسنده : به کوشش:حجت الله موسی پور   تعداد صفحات : ۸۱ زیرشاخه : بانک جزوه های حقوقی[رایگان] حجم فایل : ۲٫۲۷ mb شماره ثبت : ۱۳۹۱-۷-۲۴-۹۱۵۰ جزوه اصول فقه این جزوه از کتاب مبانی استنباطی حقوق اسلامی ،دکتر ابوالحسن محمدی می باشدکه به کوشش دوست …

چکیده کتاب نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق نوشته محمد حسین ساکت

چکیده کتاب نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق نوشته محمد حسین ساکت ۱عنوان مقاله: چکیده کتاب نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق نوشته محمد حسین ساکت نویسنده : محمد پیرانی تعداد صفحات : ۲۰ زیرشاخه : دیگر مطالب حقوقی حجم فایل : ۲۸۲ kb شماره ثبت : ۱۳۹۳-۴-۱۲-۵۵۷۶۸ سخن گردآورنده: اینجانب سعی بر آن داشته ام که …

تلخیص فلسفه حقوق مارک تبیت

تلخیص فلسفه حقوق مارک تبیت یکی از دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی  درس فلسفه حقوق است.تاکنون کتاب های زیادی در این باب به زبان فارسی برگردانده شده که به نظر اینجانب از بهترین کتب حاضرمی توان به فلسفه حقوق مارک تبیت اشاره کرد که استاد حسن رضایی خاوری آن را …