نحوه اجرای قواعد تعدد در جرائم مواد مخدر

نحوه اجرای قواعد تعدد در جرائم مواد مخدر محمدرضا اکبری‌زاده، قاضی دادگاه انقلاب اسلامی کرمان یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم متعدد از سوی متهم، بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، به تعدد جرم تعبیر می‌شود. ارتکاب جرائم متعدد گاهی به صورت تعدد معنوی (یا اعتباری) بوده که فعل واحد دارای …

قوانین مبارزه با مواد مخدر – بخش دوم

قوانین مبارزه با مواد مخدر – بخش دوم ماده ۱۵: هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانوین تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد …

قوانین مبارزه با مواد مخدر – بخش اول

قوانین مبارزه با مواد مخدر – بخش اول قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه‌های بعدی ماده ۱ ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: ۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه …