پرسش و پاسخ در مورد شرایط کار کارگران

پرسش و پاسخ در مورد شرایط کار کارگران ۱-جابجائی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت می کند؟ تغییر کارگر نوبتی به غیرنوبتی و بالعکس چه حکمی دارد؟ تغییر موقعیت و جابجائی شغلی کارگران مشمول قانون کار در واحدهائی که طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند تابع ضوابط و دستور العمل اجرای طرح …

پرسش و پاسخ در مورد قرارداد کار کارگران 

پرسش و پاسخ در مورد قرارداد کار کارگران  ۱- پیش بینی دوره آزمایشی در قراردادهای کار مدت موقت و یا انجام کار معین چه صورتی پیدا می کند ؟ آیا در قانون کار عنوان قرارداد کار آزمایشی نیز پیش بینی شده است ؟ در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است آنچه در …

پرسش و پاسخ های قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

پرسش و پاسخ های قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ همایش کانون وکلای دادگستری البرز در ادامه متن پرسش های وکلا، کاراموزان و داوطلبان آزمون وکالت که در همایش قانون مجازات اسلامی جدید طرح گردیده است و سرکار خانم دکتر هما داودی رییس کانون وکلای دادگستری البرز به ان ها پاسخ گفته اند را می خوانید. …

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش چهارم

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش چهارم ۹۱)مرجع صالح دردادخواست اهدای جنین کدام دادگاه می باشد؟ دادگاه محل اقامت خواهان ۹۲)درصورتی که حکم مهریه از سوی شورای حل اختلاف صادر شده باشد آیا می توان دادخواست اعسار را به دادگاه ارسال نمود؟ خیر،دادخواست اعسار به مرجع صادرکننده حکم اولیه که از آن …

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش سوم

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش سوم ۶۱)جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه سفته چه مدارکی باید از خواهان دریافت گردد؟ برای مطالبه وجه سفته ،دلایل و منضماتی ازجمله تصویر مصدق سفته ،ظهر سفته ،و تصویر مصدق واخواست نامه باید ارائه گردد. ۶۲)در دعوی مطالبه وجه سفته برای تعین میزان خواسته چه معیارهایی …

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش دوم

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش دوم ۳۱)آیا شخص در مرحله ی واخواهی در دادگاه کیفری می تواند دعوی مطالبه وجه چک را مطرح نماید ؟ خیر زیرا دعوی مطالبه وجه چک در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی است و امکان طرح آن در دادگاه کیفری که صلاحیت ذاتی آن رسیدگی به جنبه …

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش اول

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی ۱)آیا با وکالت محضری می توان به نمایندگی از مدعی طرح دعوا کرد؟ خیر،طبق ماده ی ۲ آیین دادرسی مدنی فقط شخص یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام یا نماینده  قانونی آن ها می توانند طرح دعوا کنند ،کسی که وکالت محضری از شخصی داشته باشد می تواند …