چگونه می‌توان با استرس مبارزه کرد؟

چگونه می‌توان با استرس مبارزه کرد؟ اگرچه ما نمی‌توانیم از استرس موجود در زندگی برای همیشه رها شویم، اما می‌توانیم غلبه بر آن را بیاموزیم. با تغییر ابعاد مختلفی از زندگی به سرعت متوجه می‌شوید که چگونه جسمانی و احساسی بهتر استرس را تحمل می‌کنید. استرس واکنش بدن شما به تغییر است. استرس واکنش درونی …

کودک آزاری معضل جدید اجتماعی

کودک آزاری معضل جدید اجتماعی پدرها؛ رکورددار آزار کودکان  در استان تهران نیز کودک آزاری علت ۷۶ درصد تماس‌ به اورژانس اجتماعی در ۶ ماهه نخست امسال بوده است.براساس آمارهای صدای ایران در انجمن حمایت از حقوق کودکان در ۶ ماه اول سال جاری ۲۲ درصد از افرادی که با این خط تماس گرفتند مورد …

تعهدآور بودن اراده یکجانبه نسبت به خود

تعهدآور بودن اراده یکجانبه نسبت به خود چکیده تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زائیده توافق اشخاص ( اعمال حقوقی ) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآورند ( وقایع حقوقی ) . اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند ،از …

روانشناسی

روانشناسی روان‌شناسی یکی از شاخه‌های علوم تجربی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعه روان (ذهن)، فرایندهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد. به عبارتی دیگر روانشناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی میپردازد که منظور از رفتار کلیه حرکات،اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم وغیرمستقیم و منظور از فرایندهای روانی مباحثی …