اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

شاید بتوان گفت پس ازآشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را در دادرسی‌های مدنی (حقوقی) ایفاء می‌کند. در این مختصر می‌خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن‌ها …

دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده و یکی از مهمترین مراجع رسیدگی به اختلافات در کشور محسوب می‌شود. شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی در این مرجع طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قانون حاکم فعلی بر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ …

دادگاه قانون اساسی روسیه

دادگاه قانون اساسی روسیه بخش۱: سازمان دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و مقررات مربوط به وضعیت قضات آن* فصل اول: مقررات عمومی ماده ۱: دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه [۱] هیأت قضایی بررسی قانون اساسی [۲] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، هیأت قضایی قانون اساسی بوده و به صورت خودکار و مستقل، اختیارات قضایی خود …

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شماره ۴۵۷۷۰ ۲۵/۶/۱۳۶۳ وزارت دادگستری باستنادتبصره ۱قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزارو سیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با …

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی شماره ۲۰۲۳/۲۱/۷۹ ۲۱/۱۲/۱۳۷۹ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی به شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ به استناد ماده ۲۰آئین نامه داخلی این شورا ارسال می گردد۰ مدیرکل دفتر شورای نگهبان – ابراهیم …

قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل اول – تشکیلات کمیسیون ماده ۱- تشکیلات کمیسیون اصل نود، که براساس آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود دارای دو واحد میباشد۰ الف – واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلا از نمایندگان خواهد بودو طبق آییننامه داخلی انجام وظیفه می نماید۰ …

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی شماره ۱۰۴۱۵۱۶/۹/۱۳۷۵ شورای محترم نگهبان همانگونه که استحضار دارند در بودجه کل کشور جهت ایجاد و یا توسعه فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی ، اعتباراتی برای پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی شرکتهای تعاونی و خصوصی منظور می گردد که از آن جمله بند (ب) تبصره …

لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شماره ۶۵۸۴۴ – ۲۶/۸/۱۳۵ وزارت کشور لایح قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ ۲۰/۸/۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد . نخست وزیر فصل اول – کلیات : ماده ۱- به منظور اظهار نظر نهایی درباره …

اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸

اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شماره ۳۰۶۳/۱ ۲۴/۵/۱۳۶۸ دولت محترم جمهوری اسلامی بدین وسیله متن تجدید نظر شده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به وسیله ی شورای بازنگری قانون اساسی تصویب گشته و طبق اعلام شورای محترم نگهبان در همه پرسی مورخ ۶/۵/۱۳۶۸ به قبول وتایید ملت عزیز ایران نائل گردیده …

تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۴ قانون اساسی

تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۴ قانون اساسی شماره ۵۴۶۲ ۵/۸/۱۳۷۲ ریاست محترم مجلی شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۲/هـ /ب مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۲ : موضوع در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۷۲ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد: از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده می شود که در هر یک از …