قوادی و مجازات آن در فقه و قانون مجازات اسلامی

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶ خلاصه جرایمی که در قالب حد در قانون مجازات اسلامی تبیین شده اند، هر چند به دلیل ریشه ی شرعی آنها که برگرفته از کتاب و سنت است،دارای مجازات مشخص می باشند،اما از لحاظ تعریف و تشریح اوصاف از دید فقهای بزرگوار دارای تفاوت می باشند.قیادت نیز به عنوان یکی …

عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق

عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق شمس اللّه مریجى چکیده «حقوق» یکى از پدیده هاى اجتماعى است که بدون در نظر گرفتن اجتماع و عوامل فعّال در آن نمى توان آن را مورد بررسى و دقت جامعه شناسانه قرار داد; زیرا حقوق از درون اجتماع و ارزش هاى موجود در آن سرچشمه مى گیرد. هانرى لوى …

قانون تجارت – بخش دوم

قانون تجارت – بخش دوم مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود ‌ماده ۹۴ – شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول …